Grzebienie pomiarowe, mierniki grubości mokrych powłok

Prostokąt zaokrąglony: Powrót

[mm]

[mils]

25  50  75  100

1  2  3  4

125  150  175  200

5  6  7  8

250  300  350  400

10  12  14  16

Logo TANKOR