Prostokąt zaokrąglony: Powrót

Pompy do transportu olejów

Pompy do transportu wody

Serie 75, 150

Obszar zastosowania:
Do zaopatrywania w wodę piaskarek w procesie piaskowania na mokro (w płaszczu wodnym). 

Pompy niskociśnieniowe WIWA Seria RAPID służą do wolnego od strat przepompowywania i transportowania każdego rodzaju cieczy.

Obrabiane materiały:

Emulsje, materiały dyspersyjne, oleje, bejce, lakiery, rozpuszczalniki, insektycydy, płynne chemikalia, chłodziwa, oleje szalunkowe

Serie:

DA 2:1 · DA 4:1 · DA 4,5:1
DA 7:1 · DA 9:1 · DA 10:1

Logo TANKOR